İnmeli Hastada İletişim

İnmeli hastalarda konuşma yeteneğinin bozulması, konuşmayı becerememe, konuşma kaslarının motor(hareket) fonksiyonlarının bozulması nedeniyle; sözel iletişimde bozulma meydana gelmektedir

 

Hastanızla İyi Bir İletişim İçin;

 • Umutsuzluğa kapılmayın. İyileşmenin uzun zaman alabiliceği unutulmamalıdır.
 • İşitmeyi ve anlamayı kolaylaştıracak yöntemler kullanın.
 • Hastanın yüzüne bakarak açık ve tane tane konuşun.
 • Hasta ile konuşurken basit sözcükler kullanın, “evet” “hayır” biçiminde yanıt verebileceği biçimde sorular sorun.
 • Hastanız ve diğer aile üyelerinin iletişimde güçlük nedeniyle yaşadıkları hayal kırıklığını ifade etmeleri konusunda destek olun.
 • Hasta ile aynı anda sadece bir kişinin konuşmasını sağlayın.
 • Hasta anlatılanı anlamamış gibi görünüyorsa tekrar edin.
 • Hastanızla konuşma için yeterli zaman ayırın.
 • Konuşma ve anlamayı etkileyecek gereksiz gürültüleri önleyin (kapı, radyo, TV kapatın).
 • Hastanızın sizinle iletişim kurmasına yardım edecek çağırma zili, telefon, kağıt, kalem gibi gereçler kullanın.
 • Hastanız uygun pozisyonda duramadığı için göz-göze iletişim kuramayabilirsiziniz. Hastanıza uygun pozisyon verin. İletişimi sağlamak için hastanın karşısına geçip göz teması kurun.
 • Alçak ses tonuyla konuşun.
 • Gerekli durumlarda hastanın istediklerini yazılı olarak iletmesini isteyin.
 • Sakin ve sabırlı olun.
 • Yer, zamanla ilgili konuşmalarda takvim, saat, harita gibi yardımcı araçlardan yararlanın.
 • İnme sonrası hastanızın işitme duyusu bozulmuş olabilir. İyi aydınlatılmış, sessiz bir ortamda uygunsa yüz-yüze iletişim kurun.
 • Eğer kullanıyorsa işitme cihazını kullanmasını sağlayın ve cihazın çalışıp çalışmadığı kontrol edin.
 • İnmeli sonrası hastanızın yanıtları yavaşlamış olabilir. Hastanız ile konuştuğunuzda cevap vermesi için zaman tanıyın.
 • İnmeli hastalar kontrolsüz olarak gülebilir ya da ağlayabilirler. Hastanıza mutluluk ya da üzüntü gibi duygular yaşayıp yaşamadığı sorun.
 •  İletişimi geliştirmek için dokunma ve hareketler kullanın.
 • Hastanız duygularını doğru olarak ifade edemiyorsa inmeden sonra bu tür duyguların yaşanmasının yaygın olduğunu söyleyebilirsiniz.

Eğitim Videosu

Eğitim videosu yüklenmektedir. Lütfen bekleyiniz...

Kaynaklar

 • Akdemir N.(2005). Sinir sistemi ve hastalıkları ve hemşirelik bakımı (içinde). Ed. Akdemir N, Birol L. İç hastalıkları ve hemşirelik bakımı, 2.baskı, Ankara, Ofset sistem basım,783-858
 • Durmaz B, Atamaz F.(2006).İnme ve hayat kalitesi. Türkiye Fiziksel Tıp Rehabilitasyon Dergisi 52(Özel Ek B):B45-B49
 • Erdemir F. (2007). Eğlence boş zamanlarını geçirme aktivitesinde eksiklik (içinde).Hemşirelik tanıları el kitabı. 10. Baskı,  İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi: 173-175
 • Karakurt P. Kaşıkçı M.(2008). İnmeli bir olgunun yaşam modeline göre incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,11(1):76-86